Жеке ишкер, меценат Азат Исакунов “Жашоо Булагы Инвест” инвестициялык программасынын алкагында, “Стартаптарга миллион доллар” аталышындагы өлкө ичиндеги ири долбоорун жарыялайт. Долбоордо уникалдуу, инновациялык, жаратман, перспективдүү стартаптар жана бизнес-идеялар колдоого алынат.
Стартаптар үчүн  1 000 000 $ — Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон жеке салымыбыз!
Жеке ишкер, меценат  Азат Исакунов “Жашоо Булагы Инвест” инвестициялык программасынын алкагында, “Стартаптарга миллион доллар” аталышындагы өлкө ичиндеги ири долбоорун жарыялайт. Долбоордо уникалдуу, инновациялык, жаратман, перспективдүү стартаптар жана бизнес-идеялар колдоого алынат.
Стартаптар үчүн  1 000 000 $ — Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон жеке салымыбыз!
Жеке ишкер, меценат  Азат Исакунов “Жашоо Булагы Инвест” инвестициялык программасынын алкагында, “Стартаптарга миллион доллар” аталышындагы өлкө ичиндеги ири долбоорун жарыялайт. Долбоордо уникалдуу, инновациялык, жаратман, перспективдүү стартаптар жана бизнес-идеялар колдоого алынат.
Стартаптар үчүн  1 000 000 $ — Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон жеке салымыбыз!

Долбоордун максаты:

Кыргызстандын бардык аймагындагы стартап долбоорлорду колдоого алуу жана каржылоо

Жаштар демилгелерин колдоо

Ишкердикти өнүктүрүүгө салым кошуу

Иш орундарды түзүү

Сырткы миграцияны кыскартуу

Өлкөдөгү жакырчылыкты жоюуга жана аймактарды өнүктүрүүгө көмөктөшүү

Долбоорго катышуу үчүн талаптар:

Долбоорго катышуу үчүн талаптар:

Долбоорго катышуучуларды тандоо кандай иретте өтөт:
Долбоор бир нече этап менен ачык жана таза өткөрүлөт. Бардык этаптарда эксперттик комиссия долбоорду бир катар көрсөткүчтөр менен талдап, баалайт
Долбоордун катышуучуларына ким баа берет: Долбоордун катышуучуларына бизнес тармагындагы жана өлкөдөгү абройлуу инсандардан куралган компетенттүү комиссия баа берет. Долбоор ачык, таза жана айкын өткөрүлөт.
Долбоорго катышуучуларды тандоо кандай иретте өтөт:

Долбоор бир нече этап менен ачык жана таза өткөрүлөт. Бардык этаптарда эксперттик комиссия долбоорду бир катар көрсөткүчтөр менен талдап, баалайт

Долбоордун катышуучуларына ким баа берет:

Долбоордун катышуучуларына бизнес тармагындагы жана өлкөдөгү абройлуу инсандардан куралган компетенттүү комиссия баа берет. Долбоор ачык, таза жана айкын өткөрүлөт.

Биздин инстаграм