○ Уникалдуулук, жаңылык, креативдүүлүк жана перспективдүүлүк;

○ Долбоорлор аркылуу башка ишкерлердин өнүгүшүнө салым кошуу (сырье менен камсыздаган ишканалар, логистика, даяр продукцияны сатуу…);

○ Бизнес-моделдин масштабдуулугу жана анын рыноктогу көлөмү;

○ Бизнес-моделдин пайда алып келген мүмкүнчүлүгү (монетизация потенциалы);

○ Долбоорду ишке ашыруудагы тайпалык ылайыктыгы;

○ Долбоордун кирешелүүлүгү;

○ Жаңы жумуш орундарды түзүү мүмкүнчүлүгү;

○ Долбоордун импортту алмаштыруучу жагы .

Сынак бир катар этаптар менен таза, ачык жана айкын өткөрүлөт.

Долбоорлорду кароо комиссия тарабынан 2020-жылдын 20-мартынан баштап, ар бир экинчи айдын 20сында  өткөрүлөт.