Суроо - жооп

Каржылоо үлуштүк катышуунун негизинде жүргүзүлөт.  Үлүштүк катышуу ар бир долбоордо келишимдин негизинде чечилет.

Бул гранттык каражаттар эмес. Каржылоо инвестициялоо аркылуу, инвестордун үлүштүк катышуусу менен жүргүзүлүп, белгиленген мөөнөттө долбоордун ээси инвестордун үлүшүн сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Биринчи этапта долбоорлорду кабыл алуу электрондук иретте кабыл алынат. Тандоодон өткөн долбоорлордун ээлерине чакыруу жөнөтүп, телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Тандоо этабынан өткөндөр долбоорлорун көргөзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Катышуучуга/командага долбоорлорду сунуштоо чектелбейт.

Жашы 18 ден жогорку жарандар катыша алышат.

Форма каталуу толтурулган учурда кайрадан оңдоо/түзөөлөрдү киргизип, оңдолду/түзөтүлдү деп белгилеп жаңылап жөнөтсө болот.

“Стартаптарга миллион доллар” долбооруна катышуу акысыз.

Каржылоо пайызсыз жана эч кандай күрөө талап кылбайт.