Стартап долбоор тууралуу кыскача маалымат

Сиздин бизнес-планыңыздагы керектүү бөлүмдөр:

1.

Долбоор ээсинин учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маалымат:

○ Учурдагы ээлеген кызматыңыз (ишмердүүлүгүңүз)?
○ Буга чейин бизнес жүргүзүү боюнча тажрыйбаңыз барбы ?
○ Билимиңиз?
○ Иш тажрыйбаңыз

2.

Долбоордун резюмеси:


Долбоорду жана анын этаптарын баяндоо, бизнес-чөйрөсүндө  анын өнүгүшүн талдоо, социалдык жана экологиялык таасирин аныктоо:

○ Жашаган жери, долбоордун максаты (долбоор кайсы аймакта ишке кирет)
○ Башка долбоорлордон болгон айырмачылыгы?
○ Эмне себептен сиздин сунуштаган долбооруңуз келечектүү деп эсептейсиз ?
○ Сиздин долбоор эмне себептен экологиянын сакталышына оң таасир берет ?
○ Калкты жумуш орундар менен камсыздоо, импортту алмаштыруу жагы, сырье менен камсыздоо, экспортту өнүктүрүү жана салык төлөөгө кандай салым кошо аласыз ?

3.

Долбоордун катышуучулары тууралуу маалымат:

○ Күчтүү командаңыз барбы?
○ Командадагы ар бир инсан кандай иштерди аткарышат?
○ Долбоор ээси долбоордун турмушка ашышына кандай баа берет жана талдоо жүргүзө алат ?

4.

Продукт жана маркетинг анализдөө:

Сатуу планы, рыноктогу орду, маркетинг стратегиясы. Рынокту талдоо, өндүрүш, атаандаштыктагы өзгөчөлүгү;

○ Долбоордо көрсөтүлгөн өндүрүлгөн продукция,  кызмат көрсөтүү учурдагы рынокто кандай орун ээлейт?
○ Өнүгүүгө шарттар кандай?
○ Сапат жана баалуулугу ?
○ Продукциянын керектөөчүлөрүн талдоо.
○ Бизнесиңиз атаандаштык өзгөчөлүгүнө ээ боло алабы жана рынокто өзүнүн ордун таба алабы?
○ Рыноктогу орду?
○ Рынокко чыгарууга туура  талдоо жүргүзүлдүбү (орду, убактысы)?

5.

Уюштуруу планы:


○ Структуралык түзүм жана кызматкерлердин иш орду?

○ Укуктук-уюштуруу орду?
○ Долбоорду ишке киргизүүгө канча убакыт жана этап талап кылынат?
○ Өндүрүү үчүн керектелүүчү сырьену талдоо?
○ Бизнес –процесс жана продуктту баяндоо.

6.

Өндүрүштүк планы:


○ Продукциянын өндүрүшүн жүргүзүү процесси кандай уюшулат?

○ Учурда иштеп жаткан бизнесиңиз барбы? Бизнес-процесстеги айрым жагдайлар, өндүрүштү жана кирешени көбөйтүү учуру
○ Кандай жабдууларды сатып алуу керектелет?

7.

Каржылык планы:

○ Пландалган жалпы кирешенин көлөмү? Киреше? Киреше жана чыгашалар (акчалай, өндүрүш, административдик, коммерциялык)?
○ Киреше табууда чектөөлөр барбы?
○ Долбордун өзүн-өзү актоо мөөнөтү. Өзүн толугу менен каржылоо өтүү мөөнөтү?
○ Коротулган  каражатты актоо мөөнөтү? Таратаптардын кирешедеги үлүштөрүнүн акталышы?
○ Өндүруш, продукциянын нак баасы, калькуляция жүргүзүү.

 

9.

Долбоордун тобокелдигин талдоо:

○ Кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн (атаандаштык, рыноктук, саясий, техникалык, өңдүрүш, каржылы, укуктук)?

○ Бизнес –идеяга байланыштуу сиздин өзгөчөлүгүңүз?

8.

Каржылоо планы:

○ Керектелген каражатка сизден кошула турган үлүш?
○ Керектелүүчү каражаттын суммасы жана этаптарды жазыңыз
○ Ишке киргизүү;
○ Жабдууларды сатып алуу;
○ Маркетингдик жана операциялык чыгымдар;